top

 

Komponenter til tankanlæg

Et program af ventiler og fittings til tanke og rør. En konventionel sikkerhedsventil eller vakuumbryder sikrer mod over- eller undertryk ved at en fjeders kraft overvindes, men i disse applikationer er usikkerheden og tolerancen for en fjeder for stor og derfor anvendes i disse produkter vægtskiver der gør at indstillingstrykkene kan være meget små. Det kan være temperaturskift i omgivelserne der giver farlige situationer som så trykudlignes.

Breather ventiler
Med rørføring eller til det fri.
Læs mere >

Vakuum og overtrykventiler
Med rørføring eller til det fri.
Læs mere >

Mandedæksler
Nødudluftning og adgang til tank.
Læs mere >

Designed by RTEAM