top

S66 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/2004

Nu kan vi levere vores 3-delte kugleventil type S66 i overensstemmelse med EU direktivet; Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Vores analyse er ikke kun en konstatering af at ventilens materialer "er gode nok".

Vi har foretaget en risikovurdering der også belyser; generel brug, ophobning af medie, rengøring, CIP mv., og fundet at ventilen overholder de relevante dele af standarderne i; EN ISO 14159:2008 og EN 1672-2:2005+A1:2009.

Kontakt os og hør mere, samt rekvirér vores erklæring og risikovurdering.

Designed by RTEAM